Kultura Słowian w XXI wieku

Szeroka publika wciąż na nowo poznaje kolejne kultury lokalnych wierzeń. Wcześniej to przede wszystkim literatura niosła kaganek oświecenia w tym zakresie, obecnie prym wiedzie głównie kino oraz branża gier komputerowych. Zwłaszcza dzięki rodzimym twórcom możemy być dumni z propagowania kultury Słowian w XXI wieku.

 

Kultura Słowian

 

Mimo że dla szerokiego grona słowianizm może być czymś obcym, to nie oznacza to wcale, że nasi przodkowie nie posiadali własnej, rodzimej tradycji. Przyjęcie przez Mieszka I chrztu w roku 966 otworzyło drogę dla młodej i silnie rozwijającej się wiary chrześcijańskiej. Ślub władcy Polan z Dobrawą utorował szlak misjonarzom mającym na celu nawrócenie pogan  na jedyną słuszną według nich wiarę. To właśnie w tym momencie, zaczęto wymazywać tradycję Słowian, zastępując ją przyniesioną, często na szablach i włóczniach, tradycją judo chrześcijańską. Stare wierzenia siłą wypleniano, a jeśli to nie skutkowało, to pierwotnym rytuałom przypisywano nowe znaczenie, które z czasem zaczęto kojarzyć z nową wiarą.

 

Podział Słowian

 

Słowianie zostali podzieleni na trzy grupy, które charakteryzowały się własnymi zwyczajami czy wierzeniami. Mimo że trzon miały one wspólny, to dzięki pracom archeologicznym możemy dostrzec różnice, jakie je dzieliły. I tak tereny obecnej Polski (choć nie w całości) należały do tak zwanych Słowian zachodnich. Możemy tutaj z grubsza zaliczyć także Czechów oraz Słowaków. Największa z grup, to Słowianie wschodni, a więc Białorusini, Ukraińcy oraz Rusini. Trzecia z grup, czyli Słowianie południowi, obejmowała tereny na południe od Słowacji, aż po Bałkany.

 

Słowianie w Polsce

 

Wspomnieliśmy, że teren Polski należały do Słowian zachodnich, wyjątkiem jest tutaj północny wschód, który to zamieszkiwały ludy bałtów. Często możemy spotkać się z pytaniem, na czym polegała pierwotna wspólnota kulturowa Słowian. Ludy pierwotne czciły przede wszystkim siły natury i to je personifikowały pod postaciami różnych bogów czy demonów. Czerpiąc garściami z demonologii słowiańskiej, powstał tak popularny obecnie Wiedźmin. Możemy spotkać się tam ze strzygą, Leszym czy utopcem.

 

Mimo że w szkole na próżno szukać informacji o wierzeniach naszych przodków, to warto pamiętać, że nasza kultura przedchrześcijańska jest niezwykle bogata, nieco zapomniana, to jednak warta uwagi. Zapoznając się z nią, możemy dostrzec jak wiele zwyczajów, które praktykujemy po dziś dzień, swój początek miało w czasach sprzed utworzenia jednolitego państwa polskiego. Miło jest obserwować, jak coraz to nowi twórcy odkrywają na nowo kulturę Słowian w XXl wieku.