Czym są notowania giełdy?

Notowania giełdy to ceny akcji lub instrumentów finansowych, które są publikowane przez giełdę. Notowania giełdy są aktualizowane w czasie rzeczywistym i pokazują, ile dana akcja lub instrument finansowy jest wart … Read More

Limity płatności gotówkowej

Limity płatności gotówkowej to limitowane wysokości płatności gotówkowych określone przez banki, którym udzielają kredytów lub karty kredytowe. Limity te określają maksymalną kwotę, jaką można w danym okresie wydać gotówką. Ograniczenie … Read More